Föreläsningar

Att boka en föreläsning med mig

Mina föreläsningar handlar om att leva ett förmöget liv. Det innebär både om att göra mer av det vi redan har, både privat och på arbetet, men även att identifiera det som skapar ett mervärde i livet. Föreläsningarna är situationsanpassade för mina klienter och handlar om alltifrån ekonomisk frihet till konsumtion och personligt ledarskap.

Inspiration

Att lyssna på en föreläsning ska vara inspirerande och ge mer energi både privat och på arbetet

Kunskap

Jag strävar efter att förmedla en kunskap till alla människor, oavsett bakgrund eller utbildning.

Coaching

Jag är utbildad ICF-coach och använder mig av ett coachande förhållningssätt när jag möter klienter, oavsett om det är på en scen eller i enskilda samtal.

Roligt

Det ska vara roligt att lyssna! Jag blandar vardagshumor med självupplevda misstag -och lärdomar.