Johari’s fönster

En ganska välkänd psykologisk modell är Joharis fönster och du har säkert sett den förr (om inte annat i skolan). Bilden nedan syftar till att berätta att vårt ”jag” är indelat i fyra kvadranter:

  • Den del av oss som vi visar upp mot andra och som vi känner till
  • Den del som andra ser men som vi själva inte känner till om oss själva
  • Den delen av jaget som vi gömmer för andra (läs skelett i garderoben)
  • Den sista kvadranten menar att vi har en del inom oss som varken vi eller någon annan känner till.

Enligt teorin har personer med störst öppen kvadrant (mitt öppna jag) också bäst möjlighet att samverka med andra.

Men det är inte det jag vill ta upp idag. Om alla människor har ett okänt jag, saker vi inte vet om oss själva, och tänk

Min bild av Joharis fönstervidare att minst 50% av vårt okända jag är positiva egenskaper? Tänk vidare att fältet som är blint för oss själva

Det finns flera sätt att utforska sitt okända jag, bl.a. genom att läsa (eller lyssna på) böcker, att befinna oss bland människor vi normalt inte umgås med, att identifiera det som skrämmer, men framförallt tror jag att det handlar om att använda ordet ”varför” oftare. Varför reagerar jag så här? Varför är jag olycklig? Varför hindrar jag mig själv att lyckas?

Vad tror du?

 

 

 

 

 

Posted in Beteendevetenskap, Psykologi and tagged , , , , .