Min dag

Jag läser väldigt sällan skönlitterära böcker numer. Tiden räcker inte till, eller rättare sagt har jag inte prioriterat den för att räcka till. Continue reading